Naar boven ↑
162 resultaten

Rechtspraak

JR 2022-0055

Minderjarige krijgt alsnog mogelijkheid haar mening fysiek ter zitting kenbaar te maken

Een minderjarig meisje, geboren in 2008, is in mei 2022 met spoed uit huis geplaatst bij de crisisopvang. Zij bleef ook daar echter zelfbepalend gedrag vertonen en liep meermalen weg. Omdat de crisisopvang vanwege de toenemende zorgen de veiligheid van de minderjarige niet langer kon garanderen, is zij op 2 juni 2022 - met een spoedmachtiging - geplaatst bij de gesloten groep van Schakenbosch. De beslissing op het resterende deel van het verzoek is aangehouden. Vanwege een miscommunicatie tussen de GI en Schakenbosch is er geen vervoer geregeld voor de minderjarige naar de daaropvolgende zitting, zodat zij alleen telefonisch bij het kindgesprek en de zitting aanwezig is geweest. Daarbij heeft zij aangevoerd zich niet in het verzoek te kunnen vinden. Zij zegt dat haar plaatsing binnen Schakenbosch veel indruk op haar maakt en dat zij hierdoor nu inziet dat zij niet bij een gesloten groep wil verblijven. Zij wil graag de kans krijgen vanuit een open setting te laten zien dat zij zich nu wel aan de afspraken kan houden. De kinderrechter verleent de machtiging gesloten jeugdhulp voor een kortere periode dan door de GI verzocht, omdat de GI heeft verzuimd vervoer te regelen voor de minderjarige naar de zitting, omdat zij nog erg jong is en omdat zij graag spoedig naar een open groep wil. In de tussentijd is aan de GI de taak een passende vervolgplek te vinden. Aanhouding van het resterende deel van het verzoek.
Rechtbank Rotterdam (Locatie Rotterdam), 07-06-2022